18. Ogulinski
festival bajkiRadionica se naplaćuje po osobi. Najava na kontakt: +385 99 817 3577, [email protected]

Scena: Neva Nevičica

Radionica se naplaćuje po osobi. Najava na kontakt: +385 98 588 887, [email protected]

Scena: Potjeh

Radionica se naplaćuje po osobi. Najava na kontakt: +385 98 947 6240, [email protected]

Scena: Stribor

Vožnja se naplaćuje po osobi.

Scena: Potjeh

Radionica se naplaćuje po osobi. Najava na kontakt: +385 99 817 3577, [email protected]

Scena: Neva Nevičica

Vožnja se naplaćuje po osobi.

Scena: Potjeh

Radionica je besplatna. Najave na kontakt: +385 98 968 9462, [email protected]

Scena: Centar za tehničku kulturu, Jagor

Radionica se naplaćuje po osobi. Najava na kontakt: +385 98 947 6240, [email protected]

Scena: DVORANA IVICA CINDRIĆ PIVA (JOSIPA BANA JELAČIĆA 1)

Radionica se naplaćuje po osobi. Najava na kontakt: +385 91 36 41 520, [email protected]

Scena: Dječja igraonica Ogulinska bajka, I.B. Mažuranić 8, Ogulin