web analytics

Zakoni festivala bajke

Na Festivalu bajke vladaju određeni Zakoni kojih se svi moramo pridržavati inače slijedi kazna, a oblike kazni za određeni prekršaj pročitajte u našem Zakoniku

Zakoni festivala bajke
  • Hrana (kokice, grickalice i sl.) i piće zabranjeni su na kazališnim predstavama. KAZNA: 3 liza gujinog jezika u šumi Striborovoj.
  • Upotreba mobitela zabranjena je na pripovijedanjima, kazališnim predstavama i kino projekcijama. Nemojte ometati glumce i druge gledatelje nego uživajte u pričama, predstavama i filmovima. KAZNA: Mora prenoćiti s Crnim Čovjekom.
  • TRAŽI SE / WANTED – svaki dan tražimo predmet iz bajke – tko ga nađe dužan ga je donijeti na glavni događaj dana u 21 sat i vratiti ga u bajku. NAGRADA: Diploma i upute Potjeha kako naći istinu i poklon iznenađenja.
  • Upravljanje jedrilicama na daljinsko upravljanje na jezeru Sabljaci moguće je isključivo nakon uputa voditelja.
  • Za vrijeme kviza bajke uz lovca Deana Kotigu najstrože je zabranjena uporaba mobitela i hvaljenje lovaca Morane Zibar i Krešimira Međerala – Sučevića pred Deanom Kotigom. KAZNA: Gledanje 10 minuta u Sunce koje nije djever i bez prisutstva Neve Nevičice.
  • Kokice i druge grickalice i piće dozvoljeni su na kino projekcijama.
Scroll to top